AUTOMATICKÁ KRESBA PRO ZAČÁTEČNÍKY

 
Kresba je zaměřena na léčení vlastního těla i mysli. 
Tato metoda je velmi jednoduchá a přitom velmi účinná. Ke své práci nepotřebujete nic víc, než papír ( smí být i z jedné strany popsaný ), tužku ( nejlépe verzatilku ) a pokud chcete můžete si pořídit i pastelky. Ze své zkušenosti pracuji s verzatilkou. Dá se posouvat tuha a neláme se. Pastelky doporučuji použít pokud se cítíte unavení. V tomto případě vám pastelka pomůže harmonizovat tu energii ve vašem těle či čakře, která je právě čištěna a vyvolává ve vás únavu. 
Pokud budete pracovat nebo již pracujete s automatickou kresbou, vždy využívejte jen jednu stranu papíru. Nikdy nekreslete na druhou stravu. V tom případě si do těla opět vracíte ty negativní energie i bloky, které jste před chvíli energeticky od sebe odpojili. Také se tyto kresby neuchovávají, ale ihned by se měly po práci spálit, zničit. Ti, kteří bydlí jako já v panelovém domě a nemají možnost kresbu zničit formou ohně smí je vyhodit do koše. Jen je prosím před vyhozením roztrhněte a požádejte svou myslí bytosti světla - ANDĚLY, aby z nich svou energií transformovaly veškerou negativní energii na lásku a světlo.
 
Tato automatická kresba pro začátečníky je rozdělena na několik lekcí.
 
1. lekce: 
V této lekci se budeme učit čistit a harmonizovat naši DUŠI, DNA, ČAKRY a AURU. 
 
Každý z nás žije ve hmotném těle. Toto tělo nás chrání před mnoha přírodními vlivy, pády a mnohými nepříjemnými situacemi. Dokáže odolat i překonat mnohá nebezpečí. Je silné, ohebné, vytrvalé....A přesto je i velmi křehké a zranitelné. Ten, kdo je jeho největší nepřítel, jsme my sami. Ubližujeme si sami svými pochybnosti o sobě, tvrdostí svých myšlenek a neschopností si odpustit. Naše těla pak strádají, prožívají bolesti a my si neumíme připustit, že viníky jsme my sami. Pokud tělo je zdravé a nic nás nebolí, neřešíme nic. Až nás začne bolet - zraňovat, začneme si stěžovat. Hledáme viníka. Ale, kdo je opravdový viník? 
Viníkem jsme my sami. Jsou to naše emoce, které během mnoha našich let jsme pevně vtěsnali do našich orgánů, šlach, kostí..... Naše tělo se stalo přeplněným nástrojem. Je tak plné mnoha zranění, že již nemá sílu přijímat energii a samo se uzdravovat. Naše aura, čakry, tělo je plné emocí a stresu, které si naše duše nedokáže na některé ze svých úrovní mysli ( vědomé, podvědomé i nevědomé ) odpustit. Aktivuje pak i svou DNA a začíná pro nás zdrcující proces - sebe destrukce. 
Z tohoto důvodu začínáme automatickou kresbou nejdříve léčit naše tělo, mysl, srdce i duši pomocí čtyř symbolů, které jsou stavebními kameny každého z nás stejně, jako jsou čtyři elementární vzorce stavebními kameny všeho kolem nás.   
 
2. lekce:
Zde se budeme učit odpojovat negativní energetické trubice i energetická těla aury jiného člověka od našeho těla i aury.
 
Naše těla žijí z energie. V minulosti jsme energii pro naše tělo přijímali jen a pouze ze dvou zdrojů. A to z planety na níž žijeme a z vesmíru. Časem, po pádu našich těl do negativní energie, jsme  zjistili, že je zde mnohem lepší a snadnější zdroj.
Začali jsme parazitovat na druhých lidech a žít z jejich energií. Díky tomuto jsme si vybudovali negativní energetické trubice, které vedou z našich čaker do těl druhých. Svým způsobem jsme se stali manipulačními chobotnicemi. Ty uměli a i dosud umí velmi silně vyvolávat u druhých lidí, nad kterými měli nebo ještě mají sílu a moc, pocit strachu. Ten je nejen sráží a ochromuje, ale především způsobuje odčerpání jejich energie. A pak nastává situace výměny energií.
Každý z nás má 100% energie. Naše energie je pro nás stavební silou našeho života. Pokud nám někdo naši energii odčerpává, jsme oslabeni a zároveň zbavováni naší osobní síly, víry i důvěry v sebe, že svůj život dokážeme nejen změnit, ale současně se i bez pomoci druhých o sebe postarat. Stáváme se tedy zranitelnými a nejen to. Současně ten, kdo nám odsává naši energii nám předává svou, která ho zraňuje. My ji sice přijmeme, ale nedokážeme ji zpracovat. Pro naše tělo je nestravitelná, těžká a destruktivní. Může v nás vyvolávat různé negativní pocity, ale i nám brání cokoliv ve svém životě změnit. Je jako olovo, které nás táhne dolů a my jej potřebujeme ze svého těla odvést. To, ale nejde. A tak tyto cizí energie ukládáme do svých těl, jako těžké kovy či jedy nebo si z nich vytváříme tukové polštáře naší tělesné ochrany - přibíráme na váze.
 
Další zdroj manipulace s námi je přes naši auru. Aura je nedílnou součástí nás samotných. Je tvořena z několika vrstev jemně hmotných energetických těl, které se nachází kolem našeho hmotného těla. Okem ji sice nevidíme, přesto je s námi propojena skrze čakrový systém, díky kterému přijímáme životní zdroj energie pro celý náš organismus.
Aura má pro nás mnohem větší význam, než si vůbec dokážeme představit. Je nejen náš ochranný obal, ale současně je i naším osobním radarem. Přijímá signály z okolí a velmi rychle vyhodnocuje situaci. Dokáže nás díky pocitům, které cítíme varovat před nebezpečím, ale i nás svým způsobem chrání před lidmi , kteří by nám chtěli ublížit. Děje se to díky její paměti. Vnímá energii druhé aury a ihned nám posílá signál, zda tento člověk je pro nás nebezpečný či ne. Sami si můžete připomenout situace, jak jste se cítili ve společnosti jiné osoby. Bylo toto setkání příjemné nebo jste hledali způsoby, jak rychle ze společnosti daného člověka odejít?
Ovšem kolem nás jsou i lidé, kteří jsou velmi dominantní a silní. Jejich aura je velmi silná a oni pomocí její síly zasahuje do našich aur. Způsobují nám nejen velkou energetickou ztrátu, ale především vyvolávají v nás pocit bezmoci. Jako by jsme se nemohli bránit, myslet.. Přímo nás mohou svou sílou ochromit a podle svých představ i očekávání s námi manipulovat bez jakékoliv naší obrany. Jsme jim vydáni. Hrají si s námi, jako kočka s myší. A my nedokážeme pochopit, proč tomuto člověku ustupujeme a necháváme mu možnost nám ubližovat.
 
3. lekce:
Budeme se učit odpojovat a vymazávat veškeré své strachy, obavy, sliby, negativní pocity .....
 
Od svého narození žijeme, vyrůstáme a vyvíjíme se v určité rodině, v komunitě i ve společnosti, která vytvořila vzorce, jak by jsme měli vypadat, chovat se, žít. Svým způsobem nás vedou tak, abychom nevystoupili ze stínu a neučinili žádnou změnu. Právě na opak. Přejí si, abychom byli poslušnými a poddajnými lidmi, kteří budou žít a naplňovat jejich představu o životě. 
Jsme lidé zrození do tohoto života. Tento život je pro nás nejdůležitější. Máme se dívat před sebe a ne za sebe. A přesto, řešíme ve svém životě mnoho situací, které nás vedou podívat se do minulosti. Připomenout si důležitou vzpomínku, náš pocit či emoci. A tak, aniž si to uvědomujeme, na každého z nás působí dvě roviny bytí.
 
1. rovina: Vzpomínky naší duše na minulé životy. 
Nežijeme první život. Každý z nás má již za sebou mnoho minulých životů -  inkarnací. Naštěstí si tyto životy nepamatujeme. Přesto je máme pevně uloženy v naši duši, která je podle situace vpouští přes DNA do našich buněk těla. Není důležité jak jsou naše vzpomínky či sliby staré. Zda vznikly před sto lety nebo  před sta tisíci let. Jejich síla je stále stejně velká a mocná, jako kdysi. Mnozí by možná řekli, že nám pěkně zkostnatěly. Jsou zde a nedají se vymazat dokud je nepojmenujeme a nepochopíme proč vznikly a co nám způsobují.
  
2.rovina: Minulost z tohoto života.
Každý z nás si může velmi lehce spočítat kolik má za sebou již minulých životů v tomto životě. Vzorec je velmi jednoduchý. Počet svých let - krát 365 dnů a velmi snadno dojdete k číslu. Toto číslo značí minulé dny ( životy ) vašeho současného života. Od toho 1 až k tomu současnému. Každý minulý den jsme se něco učili, řešili, ale i naplňovali jiným lidem jejich očekávání. Do těla jsme vpustili mnoho vzpomínek pozitivních i negativních. 
 
V této lekci se tedy budeme učit odhalovat naše sliby i přísahy, strachy i jiné emoce, které jsme během svých minulých i současných životních cyklů sami sobě i druhým lidem dali.
 
4.lekce:
V ní se budeme učit vymazávat a odpojovat rodinou karmu
 
Co je karma?
Karma je nedílnou součástí našich životů. Je tvořena i vymazávána během našich životních cyklů. Nedokážeme se od ní odpoutat, dokud ji nepochopíme, nepřijmeme její pravou podstatu a nepřestaneme ji dávat sílu. 
O karmě bych zde mohla dlouho psát a s mnohými lidmi i dlouho diskutovat. Sama jsem se o karmu nikdy nezajímala. Vždy říkám, že kolem svého 20 roku života, bych o karmě řekla asi toto:  Karma? Tu má babička v koupelně. 
Samozřejmě naše cesta je vývoj, a tak jsem se i já v mnoha oblastech nejen vyvinula, ale hlavně mnoho věcí jsem dokázala pochopit a zpracovat. Jsem si vědoma, že karmu si vytváříme my sami svými pocity a myšlenkami, když opouštíme své tělo. Naše duše si nedokáže odpustit a co víc? Nedokážeme se přestat soudit a obviňovat. Z tohoto důvodu naše duše si nahrává místo radosti, strach a negativní pocity. Tím si neustále zahlcujeme naši cestu.
Co je tedy karma? Podle mne, je to jen a pouze mé lpění na blbostech a neschopnost si odpustit. A vy si sami pojmenujte,  co pro vás znamená vaše karma.
Přesto se s karmou rodíme. Je součástí každé naší nově započaté cesty. Jen nikdy nevíme, kolik karmy je vlastně naší - osobní. Dali jsme totiž slib, že pomůžeme očistit od karmy svou rodinu, rod, stát v němž jsme se narodili i planetu Zemi. S každým svým svazkem i vztahem nabíráme í díl karmy rodu svého protějšku.  
A tak nás čeká úžasná cesta v níž budeme rozplétat vlákna karmických spojení, aby naše duše nalezla opět svou víru v sebe i světlo, které kdysi v dávném bytí ztratila.