Iveta Oulehlová

 

Energiemi se zabývám od svých 17 let. Přesto i já jsem procházela a neustále procházím různými cestami vývoje a poznáním sama sebe. Velmi dlouhou dobu jsem se snažila nevnímat plně svět energií a tím i pomoc Světla. Uzavřela jsem se v roli pracující ženy, manželky a matky. Přesto i do tohoto světa jsem vpouštěla světelnou pomoc bytostí skrze karty, které byly mými pomocníky a nejvěrnějšími přáteli. Nikdy mne nezradily. Vždy přinášely pochopení i poznání nastávajících událostí. Vesmír dlouhou dobu toleroval mou nechuť či snad strach přijmout se taková, jaká jsem. Dovoloval mi jít cestou, díky níž jsem žila pro někoho obyčejný život. Ale vše jednoho dne končí.

 Každý z nás má stanovenou svou cestu osudu (osobní- svoboda- učení- duše ). A má cesta se měla započít. A tak se stalo! V současnosti mám za sebou mnoho letou praxi v oblasti terapií, kurzů i seminářů, které neustále prohlubuji a předávám. Stala jsem se tedy nejen terapeutkou, lektorkou, ale i spisovatelkou, která vydává svá díla. Letošní rok je pro mne velmi významný. Nejen, že oslavuji svou duchovní dospělost, což je 50 let u člověka, ale hlavně otvírám v Prostějově centrum STROM ŽIVOTA.

 Tímto centrem jsem si splnila velký sen. Vždy jsem si totiž přála vybudovat místo - centrum, kde by se lidé mohli potkávat, sdílet svá přání, pocity i bolesti a současně se i učili uvolňovat své emoce a být sami sebou. Není totiž již důležité kým jsme byli, či co máme za sebou. V současnosti je pro nás podstatné, kým se stáváme a kam směřujeme. Dalo by se tedy říci, že se velmi rychle probouzíme z mnoha staletého spánku, který nám mnohým bránil se přijmout tací, jací opravdu jsme.

Název STROM ŽIVOTA není tedy náhodný. Při práci s lidmi je vedu mnohými cestami očisty i poznáním sama sebe. Vždy, ale každého vidím, jako strom. Vnímám plně v jakém stavu má své kořeny, kmen i korunu. Jsme tedy jako stromy. Silní a mocní. Přesto si svou sílu a krásu neuvědomujeme.